English

Homework

Ex.2 (c)

Steve: I don’t know which jacket to wear.

Paul: The white one’s great. I think you should wear that one.

Jane: There’s programme about Japan on TV tonight.

Tim: Really? Then I should watch it. I’m doing a project on Japan.

Alex: My eyes really hurt. Should I go to the doctor?

Father: No, but you shouldn’t watch television so much, Alex.

Amy: I’m tired.

Lucy: Me, too. It’s nearly 11.30. I think we should go to bed.

Anna: What do you think? Should I wear jeans to the party this evening?

Carol: No, everybody’s wearing party clothes. You should wear your long

dress.

Peter: Mum, I feel awful this morning.

Mother: Yes, you look ill. Perhaps you shouldn’t go to school today.

Հայոց լեզու

Գործնական քերականություն

Դերանունները ութ տեսակի են` անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, հարաբերական, որոշյալ, անորոշ, ժխտական։

Անձնական դերանունները մատնացույց են անում խոսող, խոսակից կամ մի երրորդ անձ` առանց դրանց անվանելու։

Անձնական դերանուններն են՝ ես, ինքս, մենք, ինքներս, դու, ինքդ, դուք, ինքներդ, նա, ինքը, նրանք, իրենք:

Ցուցական դերանունները մատնացույց են անում առարկա, հատկություն, քանակ, տեղ և ձև՝ առանց դրանք անվանելու։

Ցուցական դերանուններն են` սա, դա, նա, այս, այդ, այն, սույն, նույն, միևնույն, մյուս, այսպես, այդպես, այնպես, այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի, նույնպիսի, այսքան, այդքան, այնքան, նույնքան, այսչափ, այդչափ, այնչափ, նույնչափ, այստեղ, այդտեղ, այնտեղ:

Փոխադարձ դերանունները ցույց են տալիս փոխադարձ հարաբերությամբ միմյանց հետ կապված առարկաներ կամ անձեր՝ առանց դրանք անվանելու։

Փոխադարձ դերանուններն են` իրար, միմյանց, մեկմեկու կամ մեկմեկի:

Ուղղական — — —

Սեռական իրար միմյանց մեկմեկու

Տրական իրար միմյանց մեկմեկու

Հայցական իրար միմյանց մեկմեկու

Բացառական իրարից միմյանցից մեկմեկուց

Գործիական իրարով միմյանցով մեկմեկով

Ներգոյական իրարում միմյանցում մեկմեկում

Հարցական դերանունները արտահայտում են հարցում խոսողին ծանոթ անձի կամ առարկայի, սրանց հատկության, թվի, գործողության տեղի, ժամանակի, ձևի և այլնի մասին՝ առանց դրանք անվանելու։

Հարցական դերանուններն են` ո՞վ, ի՞նչ, ինչպիսի՞, ինչքա՞ն, ինչպե՞ս, ինչու՞, ո՞ր, ո՞րը, որքա՞ն, որչա՞փ, որպիսի՞, ո՞րերորդ, որտե՞ղ, ե՞րբ, ու՞ր, քանի՞, քանի՞սը, քանի՞երորդ:

Հարաբերական դերանունները նույն հարցական դերանուններն են, որոնք, սակայն, արտահայտում են ոչ թե հարցում, այլ մի նախադասություն կապում են մյուսին։ Օրինակ`Նա կարդաց այն գիրքը, որը նվիրել էր ընկերը։

Աշխատանքը կատարեց այնպես, ինչպես պահանջել էին։

Շենքը կառուցեցին այնտեղ, որտեղ նախկինում ամայի տարածություն էր։

 Առաջադրանքներ

Գտնե՛լ փոխադարձ դերանունները և ընդգծե՛լ.

Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝

Անրերևույթ, որպես ցավը խոր հոգու,

Իջնում է նա հուշիկ, որպես իրիկուն՝

Օղակելով լույս աստղեցը մեկմեկու։

Մեղմ գիշերի գեղագանգուր երազում

Այն աստղերը, որպես մոմեր սրբազան,

Առկայծում են կարոտագին երազուն՝

Հավերժաբար իրար կապված և բաժան։

Ես ու դու էլ շղթայված ենք իրարու,

Կարոտավառ երազում ենք միշտ իրար,

Միշտ իրար հետ, բայց միշտ բաժան ու հեռու

Աստղերի պես և՛ հարազատ, և՛ օտար…

Վահան Տերյան

2.Պարզի՛ր, թե Ա և Բ նախադասություններում ընդգծված դերանուններն ինչո՞վ են տարբերվում:

Ա. Որքա՞ն (հարց.դեր.) հարստություն է թաղվել ծովի խորքերում առաջին նավի խորտակման օրվանից:

Բ.Ոչ ոք չի կարող ստույգ ասել, թե որքան (հարաբ.դեր.)  հարստություն է թաղվել ծովի խորքերում առաջին նավի խորտակման օրվանից:

Ա. Ե՞րբ (հարց.դեր.)  են ձկները խավիար դնում:

Բ. Ուզում եմ պարզել, թե երբ (հարաբ.դեր.)  են ձկները խավիար դնում:

Ա. Խեցու մեջ մարգարիտն ինչպե՞ս (հարց.դեր.) է  գոյանում:

Բ.Ես նոր եմ իմացել,թե խեցու մեջ մարգարիտն ինչպես (հարաբ.դեր.)  է գոյանում:

3. Կետերը փոխարինի՛ր տրված դերանուններով: Ուշադրությո՛ւն դարձրու կետադրությանը:

Ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչքան:

Ինչքա՞ն է ջուր հավաքվում այս փոսում:

Ինձ հետաքրքրում է, թե ինչքան  է  ջուր հավաքվում այս փոսում:

Ի՞նչ պետք է անեն՝ տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:

Իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ  պետք է անեն տարածքի գեղեցկությունը պահպանելու համար:

Ո՞վ պետք է վերականգնի հատված անտառները:

Ձեզ հարց տվե՞լ եք, թե ով պետք է վերականգնի հատված անտառները:

Ինչքա՞ն ժամանակ է պետք՝ ամեն ինչ վերականգնելու համար:

Ճարտարապետին հարցնում են, թե ինչքան ժամանակ է պետք ամեն ինչ վերականգնելու համար:

Ո՞վ այդպես գրավեց  քո ուշադրությունը:

Ցո՛ւյց  տուր տեսնեմ , թե ով այդպես գրավեց  քո ուշադրությունը:

Ե՞րբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:

Գոնե ասա՛, թե երբ ես պատմելու քո վերջին ճամփորդության մասին:

Աշխարհագրություն

Ի՞նչ դեր ունի տրանսպորտը ժամանակակից տնտեսության համար:

Տրանսպորտի միջոցով իրականացվում է արտադրության ճյուղերի ու ձեռնարկությունների հումքի փոխադրումը, նաև պատրաստի արտադրանքը հասցնում են սպառողին: Կապն իր հերթին ապահովում է մարդկանց, տնտեսության տարբեր ճյուղերի ու արտադրությունների միջև որոշակի հեռավորության վրա տարբեր տեխնիկական միջոցներով տեղեկատվության փոխանցումը:

Բացատրել հետևյալ հասկացությունները. բեռնաշրջանառություն, ուղևորաշրջանառություն

Բեռնաշրջանառություն նշանակում է` որևէ փոխադրամիջոցով բեռների տեղաշարժ տարբեր երկրներով կամ մայրցամաքներով։

Ուղևորաշրջանառություն նշանակում է` տարբեր փոխադրամիջոցներով մարդկանց տեղափոխում մի վայրից մյուսը:

ՀՀ համար տրանսպորտի որ տեսակներն են ավելի կարևոր: Ինչու՞

ՀՀ֊ համար կարևոր են ցամաքային և օդային տրանսպորտները, քանի որ Հայաստանը չունի ծովեր, և ունի շատ քիչ լճեր։ Այդ պատճառով էլ ՀՀ֊ համար այդքան էլ կարևոր չեն ջրային տրանսպորտները։

Կարևոր է ցամաքային տրանսպորտը, որը իր հերթին բաժանվում է երկաթուղայինի, ավտոմոբիլայինի, խողովակաշարայինի, էլեկտրոնայինի։

Օդային տրանսպորտի դերը մեծանում է բնական աղետների շրջաններ մարդասիրական բեռների, անհրաժեշտ տեխնիկայի տեղափոխման գործում:

Քիմիա

Նյութերը մեր շրջապատում, կենցաղում

Մարմիներ

 Սեղան, տետր պահարան

Նյութեր

Փայտ, երկաթ, արծաթ

Մաքուր նյութեր 

Կերակրի աղ,  ֆոսֆոր, ծծումբ                                                            

Խառնուրդներ            

Աղաջուր, նավթ, օդ

Խառնուրդները բաժանել

Համասեռ խառնուրդներ   

Շաքարաջուր, նավթ, աղաջուր                           

Անհամասեռ խառնուրդներ

Ավազ և ջուր, յուղ և ջուր, կավաջուր

Համացանցից գտնել և գրել ձեզ ծանոթ  երեք նյութերի   բանաձևերը և կատարել հաշվարկ ըստ հետևյալ սխեմայի՝

 Նյութի անվանումը՝   ջուր — H2O, կերակրի աղ — NaCl, ծծմբաթթու — H2SO4

Ինչ տարրերից է կազմված տրված նյութը

 Քանի ատոմ ամեն մի տարրից կա տվյալ նյութի մոլեկուլում

Հաշվել՝Mr

H2O = 1 • 2 + 16 = 2 + 16 = 18

Mr =18

NaCl = 23 + 35 = 58

Mr = 58

H2SO4 = 1 • 2 + 32 + 16 • 4 = 98

Mr = 98

Հաշվել տարրերի զանգվածային հարաբերությունները` m

m(H):m(S):m(O)=2:32:64

Հաշվել տարրերի զանգվածային բաժինները`w

H2O

w (H) ≈ 11

w (O) ≈ 89

NaCl 

w (Na) ≈ 40      

w (Cl) ≈ 60            

H2SO4

w (H) ≈ 2

w (S) ≈ 33

w (O) ≈ 91

 Նյութը բարդ է, թե պարզ

NaCl — բարդ, H2SO4 — բարդ, H2O — բարդ

Հաշվել մեկ մոլեկուլի զանգվածը

NH4OH = 14 • 1 + 1 • 4 + 16 + 1 = 14 + 4+ 16 + 1 = 18 + 17 = 35

Ձեր շրջապատում ուսումնասիրել,գրանցել տարբեր  երևույթներ  և լրացնել աղյուսակը՝  

 Ֆիզիկական երևույթներ 

անձրև, ձյուն, մառսախուղ  

Քիմիական երևույթներ

բնական գազի այրում, թղթի այրում

Քիմիա

Պարբերական համակարգի ստեղծումը

Մենդելեևի պարբերական աղյուսակ

Ռուս քիմիկոս Դ.Ի.Մենդելեևը XIX դարի վերջին հայտնաբերել է պարբերականության օրենքը և կազմել քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակ: Այս համակարգում տարրերը դասավորված են ըստ կարգահամարների՝ ատոմների միջուկներում եղած պրոտոնների թվի աճի:

Պարբերական համակարգը բաղկացած է 7 պարբերությունից, 10 շարքից և 8 խմբից:

Խմբերը պարբերական համակարգում դասավորված են ուղղահայաց: Որպես կանոն տարրերի օքսիդացման բարձրագույն դրական աստիճանը հավասար է խմբի համարին: Բացառություն են ֆտորը, արծաթը, ոսկին, պղինձը:

Յուրաքանչյուր խումբ բաժանված է 2 ենթախմբի՝ գլխավոր (Ա) և երկրորդական (Բ): Միևնույն ենթախմբում իրար տակ գտնվում են նման հատկություններ ունեցող և իրարից օրինաչափորեն տարբերվող տարրերը: Գլխավոր ենթախումբը կազմում են տիպիկ տարրերը և մեծ պարբերությունների առաջին 2 և վերջին 6 տարրերը:

Երկրորդական ենթախումբը կազմում են միայն մեծ պարբերությունների մյուս տարրերը, որոնք միայն մետաղներ են: Գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի տարրերն իրարից տարբերվում են քիմիական հատկություններով:

Պարբերությունը կարգահամարի աճման կարգով իրար հաջորդող տարրերի շարք է: Պարբերական համակարգը կազմված է 7 պարբերությունից: I, II և III պարբերությունները կոչվում են փոքր, IV, V, VI և VII-ը՝ մեծ: Յուրաքանչյուր պարբերություն, բացառությամբ առաջինի, սկսվում է ալկալիական մետաղով և ավարտվում իներտ տարրով:

II և III պարբերությունների տարրերը կոչվում են տիպիկ տարրեր: Դրանց հատկությունները տիպիկ մետաղականից մինչև իներտ տարրերը փոխվում են օրինաչափորեն: Համակարգը բաղկացած է 10 շարքից: Յուրաքանչյուր փոքր պարբերություն կազմված է 1 շարքից, մեծ պարբերությունները`   2-ական շարքերից՝ զույգ և կենտ:

Հիմնական հատկանիշը, ըստ որի մեծ պարբերությունները բաժանվում են 2 շարքի՝ տարրերի օքսիդացման աստիճանն է: Այն 2 անգամ կրկնվում է տարրերի ատոմական զանգվածների աճմամբ՝ անցնելով տարրերի եռյակներից:

VI պարբերությունում լանթանից անմիջապես հետո տեղաբաշխված է 14 տարր՝ 58-71 կարգաթվերով, որոնց անվանում են լանթանոիդներ (լանթանանմաններ): Դրանց քիմիական հատկություններն իրար շատ նման են:

VII պարբերությունում ակտինիումից հետո նույնպես տեղաբաշխված է 14 տարր՝ 90-103 կարգաթվերով, որոնց անվանում են ակտինոիդներ (ակտինանմաններ): Ի տարբերություն լանթանոիդների՝ ակտինոիդների հորիզոնական համանմանությունը թույլ է արտահայտված:

Ֆիզիկա

1.Բերել շփման առկայությունը հաստատող օրինակներ:

Փորձենք շարժել սեղանին դրված ծանր գիրքը ՝ նրա վրա ազդող հորիզոնական ուղղված ուժով: Կնկատենք, որ ազդող ուժը բավականաչափ փոքր է, այսինքն գիրքը դադարի վիճակում է: Եվ սկսում է շարժվել միայն այն դեպքում, երբ ազդող ուժ է լինում: Այդ ուժը մարմնի և սեղանի մակերևույթների միջև առաջացած դադարի շփման ուժն է:

2.Ինչով է պայմանավորված շփումը

Շփման ուժը պայմանավորված է շփման ուժի մեծության և շփվող մարմինների ողորկության աստիճանից

3.Թվարկել շփման տեսակները և բերել օրինակներ:

Շփման տեսակներից են ՝ դադարի շփման ուժը, սահքի շփման ուժը և գլորման շփման ուժը

4.Օրինակներով ցույց տալ,որ միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը փոքր է սահքի շփման ուժից:

Միևնույն պայմաններում գլորման շփման ուժը էապես փոքր է սահքի շփման ուժից:

Օր․՝ եթե միևնույն քաշ ունեցող արկղերը տեղաշարժենք՝ մեկը գլորելով, իսկ մյուսը սահեցնելով, կտեսնենք, որ գլորելով ուժ քիչ ենք գործադրում:

5.Բերել շփման դրսևորման օգտակար օրինակներ

Եթե շփումը չլիներ, ոչ մարդիկ, ոչ կենդանիները, ոչ էլ փոխադրամիջոցները չէին կարողանա շարժվել գետնի վրայով։

6.Բերել շփման դրսևորման վնասակար օրինակներ

Շփման պատճառով տարբեր մեխանիզմների շարժվող մասերը տաքանում և մաշվում են։ Շփման այս և այլ վնասակար հետևանքները մեղմելու նպատակով հպվող մակերևույթները պատում են որևէ քսուքով կամ յուղով:

7.Ինչպես կարելի է մեծացնել շփումը

Շփման ուժ մեծացնելու համար կարելի է մակերևույթը դարձնել խորդուբորդ:

8.Ինչպես կարելի է փոքրացնել շփումը

Շփման ուժը փոքրացնելու համար կարելի է մակերևույթը ինչքան հնարավոր է հարդեցնել:

9.Բերեք օրինակներ, երբ մարմնի վրա միաժամանակ ազդում է մի քանի ուժ;

Օրինակ թուղթը, երբ պատուհանից գցենք, ապա նրա վրա կազդեն և ծանրության ուժը և օդի դիմադրողականությունը:

10.Որ ուժն է կոչվում համազոր:

Այն ուժը, որ մարմնի վրա ունենում է նույն ազդեցություն, ինչ մի քանի ուժերը միասին ազդելիս, կոչվում է այդ ուժերի համազոր:

11.Ինչպես է ուղղված մի ուղով միևնույն կողմն ուղղված երկու ուժերի համազորը,և ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

Նրանց համազորը ուժը ուղղված է նույն ուղղությամբ և որոշվում է այդ երկու թվերի մոդուլների գումարով:

12.Ինչպես է ուղղված մի ուղով հակառակ կողմեր ուղղված երկու ուժերի համազորը,և

ինչպես է որոշվում նրա մոդուլը:

Նրանց համազորը ուժը ուղղված է հակառակ ուղղությամբ և որոշվում է այդ երկու թվերի մոդուլների հանումով:

13.ինչպես է շարժվում մարմինը նրա մի կետում կիրառված, մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղված երկու ուժերի ազդեցությամբ:

Նրանց արագությունը չի փոփոխվում:

Русский язык

Чтобы лучше понять содержание текста, выполните, пожалуйста следующие задания .

Название Куст Сирени

Автор _Александр Иванович Куприн

Придумайте и запишите два вопроса к названию текста.

  1. Почему так назвали рассказ?
  • Что символирует куст сирени?

Куст Сирени

Николай Алмазов едва дождался, пока жена открыла ему двери, и, не снимая пальто, прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его лицо, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастие… Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, потом он выпустил из рук портфель, а сам бросился в кресло.

Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — чертеж местности…До сих пор все экзамены шли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили…

Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала его… Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа необходимый комфорт. Она бывала его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.

Прошло минут пять тяжелого молчания. Наконец Вера заговорила первая.

— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.

Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил раздраженно.

— Ну да, забраковали, неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. И это из-за какого-то поганого пятна зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно… Да еще такое жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить… Очень удачно вышло. Приношу профессору. «Так, так, а откуда у вас здесь кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. А я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. «Если вы так утверждаете, говорит, что там есть кусты, то поедем завтра туда со мной … Я вам докажу, что вы или неаккуратно работали…»

— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?

—Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню.

Муж и жена долго сидели, не произнося ни слова. Вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла, быстро собрала все свои драгоценности.

— Едем, — сказала она, наконец, решительно, и если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.

Прежде всего Алмазовы заехали в ломбард и заложили драгоценности жены. В общем набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.

Когда Алмазовы приехали к садовнику была уже ночь. Садовник, был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику всю правду. Садовник слушал сначала недоверчиво, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.

— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты? Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что все сделано прекрасно.

На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно… Действительно, лицо Алмазова сияло торжеством одержанной победы.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов. — Представь себе, приехали мы с профессором к этим кустам. Смотрел он на на них, смотрел, даже листочек сорвал и пожевал. Потом повернулся ко мне, протянул руку и говорит: «Извините, говорит, меня, должно быть, я стареть начинаю, если забыл про эти кустики».

(По А. Куприну)

Выпишите из текста новые незнакомые  слова?  Посмотрите их значения в словаре и запишите значения.

Заполните таблицу. Выпишите из рассказа все слова, которые описывают главных героев

Верочка

Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа необходимый комфорт. Она бывала его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.                                    

 Алмазов

 Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда.

Запишите несколько основных идей или важных деталей и прокомментируйте. Существенная деталь:  

Совместными усилиями двух любящих сердец можно не только решить сложную житейскую проблему, но даже сотворить настоящее чудо. С такой женой можно достичь огромных высот в любом деле. Алмазовы любят друг друга, поэтому не обращают внимание на недостатки, а просто живут счастливо. Радость и счастье супруги ощущают уже только от того, что они вместе. А куст сирени теперь будет вечным памятником чистой и беззаветной любви.

Երկրաչափություն

Ավարտիր նախադասությունը՝

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը  հավասար է 900:

2. Ուղղանկյուն եռանկյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին :

3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը հավասար է 300:

4.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունը 45˚է, ապա  էջերը իրար հավասար են (hավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն):

5.Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը, որի էջերը իրար հավասար են (սուր անկյունը 45˚է):

                                                         

        

6.Լուծում                                                                                              7.  Լուծում

20×2=40սմ                                                                                           28:2=14 սմ

Պատ.՝ 40սմ                                                                                       Պատ.՝ 14 սմ

    

  8.Էջը հավասար է էջին = 8սմ, անկյունը՝ անկյանը= 450

            

10.I-7սմ

II-8 սմ

III-9 սմ

IV-10 սմ

V-6 սմ

Թարգմանություն

 «В саду», Хоуп Эй Торрес

«Она стояла в саду, когда увидела, что он бежит к ней.

— Тина! Цветочек мой! Любовь моей жизни!

Наконец-то он это произнес.

— О, Том!

— Тина, мой цветочек!

— О, Том, и я тоже люблю тебя!

Том приблизился к ней, встал на колени и быстро отодвинул её в сторону.

— Мой цветок! Ты же наступила на мою любимую розу!»

Հոուպ Էյ Տորես «Այգում»

Նա կանգնած էր պարտեզում, երբ տեսավ, որ նա վազում է դեպի իրեն:

— Թինա՛ն: Իմ ծաղի՛կը: Իմ կյանքի սե՛րը:

Վերջապես նա ասաց դա:

— Օ, Թո՛մ:

— Թինա՛, իմ ծաղի՛կ:

— Օ, Թոմ, և ես նույնպես սիրում եմ քեզ:

Թոմը մոտեցավ նրան, ծնկի եկավ և արագ մի կողմ քաշեց:

— Իմ ծաղի՛կը: Դու քայլեցիր իմ սիրելի վարդի վրայով:

«В поисках Правды», Роберт Томпкинс

«Наконец в этой глухой, уединённой деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела Правда. Он никогда не видел более старой и уродливой женщины.

— Вы — Правда?

Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.

— Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?

Старуха плюнула в огонь и ответила:

— Скажи им, что я молода и красива!»

Ճշմարտություն որոնելիս

Ռոբերտ Թոմփկինս

Վերջապես այս հեռավոր մեկուսի գյուղում ավարտվեցին  նրա որոնումները: Մի խղճուկ   խրճիթում կրակի մոտ նստած էր Ճշմարտությունը: Նա երբևէ չէր տեսել ավելի ծեր ու տգեղ մի կին:

— Դու՞ք եք Ճշմարտությունը:

Ծեր, կնճռոտ կինը հանդիսավոր կերպով պատասխանեց.

— Ասացե՛ք ինձ, ի՞նչ պետք է պատմեմ աշխարհին: Ի՞նչ լուր պիտի հայտնեմ:

Ծեր կինը թքեց կրակի վրա և պատասխանեց.

-Ասա նրանց, որ ես երիտասարդ եմ և գեղեցիկ:

Պատմություն

Աշխարհի ամենահետաքրքիր վայրերը

1.Նիիհաու

Նիիհաուն Էկզոտիկ և հեքիաթային գեղեցկություն ունեցող կղզի է, որը բնիկների մշակույթը և վայրի բնությունը պահպանելու նպատակով փակված է զբոսաշրջիկների համար: Նիիհաուն բնակելի Հավայան կղզիներից 7-րդն է մեծությամբ: Այդ կղզու վրա չկան ասֆալտապատ ճանապարհներ: Այնտեղ չկան նաև խանութներ, ռեստորաններ, էլեկտրաէներգիա և ներքին կոյուղիներ: Մյուս կողմից, Նիիհաու կղզում գտնվում է Հավայան կղզիների միակ դպրոցը, և այն միակն է երկրում, որը հոսանք է ստանում արեգակի էներգիայով: Էլիզաբեթ Սինկլերը գնել է այս կղզին 1864 թվականին Հավայան թագավորությունից, և այդ կղզու մասնավոր սեփականության իրավունքն անցել է իր ժառանգներին՝ Ռոբինսոնների ընտանիքին:

1915 թվականին Սինկլերի թոռը՝ Օբրի Ռոբինսոնը, փակեց կղզին այցելուների համար՝ տեղացիների մշակույթը և վայրի բնությունը պահպանելու նպատակով: Նույնիսկ կղզու բնակիչների բարեկամները կարող են այցելել նրանց միայն հատուկ թույլտվությամբ: Այսօր կղզու սեփականատերերից, բնակիչների բարեկամներից և ԱՄՆ-ի ռազմածովային խորհրդի ներկայացուցիչներից, Կառավարության մարմիններից և հատուկ հրավիրված հյուրերից բացի ոչ ոք չի կարող այցելել: Կղզում շատ հազվադեպ իրականացվում է ուղղաթիռներով երթ, երբեմն էլ՝ թույլատրվում է քայլել ափով, սակայն արգելված է մոտենալ տեղացիներին:

2Պայն Գեպ»

 Պայն Գեպը միակ «արգելված» վայրն է Ավստրալիայում: Այն հանդիսանում է արբանյակների դիտման և կառավարման պաշտպանական բազա, որը գտնվում է Ավստրալիայի կենտրոնում գտնվող Ալիս-Սպրինգս քաղաքից 18 կմ հարավ-արևմուտք: Բազան Ավստրալիայի և ԱՄՆ-ի ենթակայության տակ է: Կառուցը բաղկացած է ալեհավաքները պաշտպանող մեծ հաշվողական համալիրից: Բազայում աշխատում են 800 աշխատակից:

Այդ տարածքը ռազմավարական նշանակություն ունի, քանի որ բազան վերահսկվում է Ամերիկայի լրտես-արբանյակների կողմից, երբ նրանք անցնում են երկրագնդի 1/3 մասը, և ներառում են Չինաստանի, Ռուսաստանի մի մասը և Մերձավոր Արևելքի նավթի հանքերը: Կենտրոնական Ավստրալիան ընտրվել է այդ բազայի տեղակայման վայր, քանի որ այն գտնվում է շատ հեռու և լրտեսական նավերը չեն կարողանում

որսալ ազդանշանը:

3. «Լասկոյի քարանձավներ»

Սա քարանձավների մի համալիր է, որը հայտնի է պալեոլիթի ժամանակաշրջանի ժայռանկարներով: Լասկոյի քարանձավները գտնվում են Ֆրանսիայի հարավ-արևմուտքում: Այնտեղ են պահպանվել ուշ պալեոլիթի արվեստի 900 ամենալավ օրինակները: Գիտնականների հաշվարկներով՝ այդ նկարները մոտ 17300 տարեկան են: Դրանք հիմնականում մեծ կենդանիների նկարներ են, որոնց մեծամասնությունը՝ դատելով օրգանական մնացորդներից, ապրել են այդ ժամանակաշրջանում և այդ տարածքներում: Քարանձավները, որոնք հասարակության համար փակ են 1963 թվականից, գտնվում են փլուզման եզրին՝ անհայտ ծագում ունեցող բորբոսի պատճառով:

Մարդու ներկայությունը քարանձավում դիտարկվում է որպես պոտենցիալ վտանգ: Սովորաբար, այնտեղ մտնում են միայն անվտանգության աշխատակիցները, շաբաթը մեկ անգամ, այն էլ՝ մի քանի րոպեով: 1979 թվականին Լասկոյի քարանձավները ներառվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցուցակում՝ Ֆրանսիայի Վեզերի հովտի այլ պատմական տարածքներով հանդերձ:

Հանրահաշիվ

Վարժ 639

x-11= 17   x=17+11   x=28

6+x=2      x=2-6     x=-4

12+x=-6    x= -6-12     x=-18

x+13=5    x=5-13     x=-8

Վարժ 640

x+2=1    x=1-2     x=-1

x-3=2    x=2+3     x=5

2x=3      x=3:2     x=1,5

1/2x =4   x=4:1/2   x=8

Վարժ 641

x-5=6    x=6+5   x=11

5+x=3   x=3-5    x=-2

x+7=7   x=7-7     x=0

x-6=6    x=6+6    x=12

Վարժ 642

3x+2x=10   5x=10   x=10:5    x=2

5x+x=6    6x=6    x=6:6     x=1

4x-3x=5   x=5

4x+2x-x=10  5x=10   x=10:5    x=2

Վարժ 643

3x-x=8   2x=8   x=8:2   x=4

2x-3x+2=5   -x=5-2=3   x=-3

3x-7-5x+4x=1   2x=1+7=8   x=8:2    x=4

2y-5-12y+3+3y=12    -7y=12-3+5=14    y=14:(-7)  y=-2

Կենսաբանություն

Շուն

Իմ սիրելի ընտանի կենդանին շունն է, այդ իսկ պատճառով կփորձեմ պատմել շների մասին:

Ընտանի շունը կամ շունը շնազգիների ընտանիքի կաթնասուն է: Շունը գորշ գայլի ենթատեսակներից է, աշխարհում ընտելացված ամենատարածված կենդանիներից: Առաջին ընտելացված կենդանին է: Առաջին մասամբ ընտելացված շները գոյություն են ունեցել ավելի քան 33 000 տարի առաջ: Դրանց նախորդները չեն գոյատևել սառցե դարաշրջանում: Ընտելացումից ի վեր շները պատմական դեր ունեն մարդու կյանքում: Ապրելով մարդու հետ`  մասնակցել են որսորդությանը, հսկել են տիրոջն ու բնակատեղին: Աշխարհում շունը լայնորեն ընկալվում է որպես մարդու լավագույն ընկեր, մարդու բարեկամ: Հին եգիպտոսում շունը տարբեր դասակարգերի սիրելի ու գրեթե սրբազան կենդանին էր, այն նաև թաղվում էր ու մումիֆիկացվում:

Աշխարհում կա շուրջ 500 միլիոն շուն, որոնց 75%-ը թափառող շներն են:

Շներն օգտագործվում են տարբեր ոլորտներում: Հնուց ի վեր գոյություն են ունեցել մարտական շներ, դրանք նշանավոր են նաև համաշխարհային պատերազմներում: Ներկայում կան ոստիկանական, ծառայողական` մարդկանց հետ գործակցելու և հաշմանդամներին օգնելու համար, և այլ աշխատանք կատարող շներ: Երկրագնդի տարբեր հատվածներում շների հանդեպ վերաբերմունքը տարբեր է: Դրանք նաև սննդի աղբյուր են`   օգտագործվող ճաշատեսակներ մեջ, ինչը հատուկ է արևելյան խոհանոցին: Օտարերկրացիների համար` 2008թ. Պեկինի օլիմպիական խաղերի ժամանակ պաշտոնապես սպասարկող 112 ռեստորաններում արգելվեց շան մսի մատուցումը:

Առաջացման պատմություն

Շների նախնիներն առաջացել են գայլերի ցեղից, որի բոլոր տեսակներն էլ կարող էին խաչասերվել`   սկիզբ տալով շներին: Սակայն շների անմիջական նախնին համարվում է հենց գորշ գայլը, որը գենետիկ ինֆորմացիայով ավելի մոտ է շանը :

Շունը կարող է առաջացած լինել 135 000 տարի սրանից առաջ: Ընտանի շունը ծագել է Չինաստանի հարավ-արևելքում: 2002-ին հրապարակված հետազոտությունն առաջարկում է նաև 40 000 տարի առաջ վարկածը: Հնագիտական աղբյուրներով ամենահին շները եղել են Բելգիայում`   Գոյեի քարանձավում (Goyet)`   31 700 տարի առաջ: