Հանրահաշիվ

1.Հաշվիր արժեքը՝

2^3=8,  3^2=9,  (-1)^2=1,  (-1)^3=-1,  5^3=125,  15^2=225

2.Պարզեցրու՝

(x+y)^2=x^2+2xy+y^2

(2-a)(2+a)=4-a^2

(3-5x)(6+7y^2)=18+21y^2-30x-35xy^2

(a-b)^2=a^2-2ab+b^2

3.Վերլուծիր արտադրիչների՝

X^3-Y^3=(x-y)(x^2+xy+y^2)

a^3+8=(a+2)(a^2-2a+4)

64-y^6=(4-y^2)(16+4y^2+y^4)

27a^3+125=(3a+5)(9a^2-15a+25)